Trwa ładowanie

Ochrona danych osobowych

Polski English

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie) Belldeco Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Belldeco Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Plewiskach (ul. Południowa 46, 62-064 Plewiska).
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez Administratora danych wszelkich czynności w celu należytego świadczenia usług objętych przedmiotem działalności.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Belldeco Sp. z o.o. Sp. k. umowy lub świadczenia przez Belldeco Sp. z o.o. Sp. k. usług objętych przedmiotem działalności Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Belldeco Sp. z o.o. Sp. k. oraz podmioty współpracujące z Belldeco Sp. z o.o. Sp.k. w związku ze świadczonymi przez Belldeco Sp. z o.o. Sp.k. usługami, w szczególności upoważnione organy.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj. imienia i nazwiska, adresu, nr NIP, nazwa firmy, adres siedziby firmy
  7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio przez Belldeco Sp. z o.o. Sp.k. w związku z nawiązaną współpracą, bądź od podwykonawców bądź pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji Umowy i świadczenia usług przez Belldeco Sp. z o.o. Sp.k.
Licencję na ten produkt posiada: Belldeco Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności